image
תודה רבה שפנית אלינו!
נשמח לשמוע ממך על עצמך, ועל החזון שלך בנוגע לחינוך, או עבודה עם ילדות.ים.
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
מה הזמינות שלי? (ימים, שעות)
על פי החזון שלנו, המרחב הוא מקום, המאפשר לילדות.ים למידה מתוך סקרנות ורצון ללמוד, והוא בהחלט לא בית ספר, כפי שלמדנו להכיר.
(בין השאר, השמות "מורה", "תלמיד.ה", פחות מתחברים לנו, ואנחנו בחיפוש אחר שפה חדשה)
על מנת לבנות את הצוות, ויחד - גם מערכת מתאימה, נשמח לשמוע ממך על עצמך ועל תפיסתך את הדברים הבאים:
מה למדתי
מה אני אוהב.ת ללמד
ניסיון מקצועי
לו יכולתי לבחור ללמד בכל דרך - מה הייתה הדרך שלי?
תני שם לפונקציה שלך מול הילדות.ים
ותני שם לפונקציה שלהם.ן מולך
עוד משהו שתרצי לספר על עצמך?
תן שם לפונקציה שלך מול הילדים.ות
ותן שם לפונקציה שלהן.ם מולך
עוד משהו שתרצה לספר על עצמך?
FacebookWhatsappWebsite
מרחב - בית למידה והעצמה